PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Hoàng Thị HằngÂm nhạc6A301111
2Hoàng Thị HằngÂm nhạc6B301111
3Hoàng Thị HằngÂm nhạc7A291111
4Hoàng Thị HằngÂm nhạc7B281111
5Hoàng Thị HằngÂm nhạc8A271111
6Hoàng Thị HằngÂm nhạc8B281111
7Hoàng Thị HằngÂm nhạc9A28    
8Hoàng Thị HằngÂm nhạc9B29    
9Vũ Công LoãnCông nghệ6A301221
10Vũ Công LoãnCông nghệ6B301221
11Vũ Trọng GiangCông nghệ7A291211
12Vũ Trọng GiangCông nghệ7B281211
13Đỗ Thị Thuý QuyênCông nghệ8A271221
14Đỗ Thị Thuý QuyênCông nghệ8B281221
15Vũ Trọng GiangCông nghệ9A281211
16Vũ Trọng GiangCông nghệ9B291211
17Phạm Thị ThanhĐịa lí6A301111
18Phạm Thị ThanhĐịa lí6B301111
19Phạm Thị ThanhĐịa lí7A291211
20Phạm Thị ThanhĐịa lí7B281211
21Phạm Thị ThanhĐịa lí8A271111
22Phạm Thị ThanhĐịa lí8B281111
23Phạm Thị ThanhĐịa lí9A281211
24Phạm Thị ThanhĐịa lí9B291211
25Phạm Thị ThanhGdcd6A301111
26Phạm Thị ThanhGdcd6B301111
27Nguyễn Thị Minh ThưGdcd7A291111
28Nguyễn Thị Minh ThưGdcd7B281111
29Phạm Thị ThanhGdcd8A271111
30Phạm Thị ThanhGdcd8B281111
31Phạm Thị ThanhGdcd9A281111
32Phạm Thị ThanhGdcd9B291111
33Trịnh Thị DịuHóa học8A271231
34Trịnh Thị DịuHóa học8B281231
35Trịnh Thị DịuHóa học9A281231
36Trịnh Thị DịuHóa học9B291231
37Hoàng Thị NhâmLịch sử6A301111
38Hoàng Thị NhâmLịch sử6B301111
39Hoàng Thị NhâmLịch sử7A291211
40Hoàng Thị NhâmLịch sử7B281211
41Vũ Thị PhượngLịch sử8A271211
42Vũ Thị PhượngLịch sử8B281211
43Hoàng Thị NhâmLịch sử9A281111
44Hoàng Thị NhâmLịch sử9B291111
45Vũ Quốc ViệtMĩ thuật6A301111
46Vũ Quốc ViệtMĩ thuật6B301111
47Vũ Quốc ViệtMĩ thuật7A291111
48Vũ Quốc ViệtMĩ thuật7B281111
49Vũ Quốc ViệtMĩ thuật8A271111
50Vũ Quốc ViệtMĩ thuật8B281111
51Vũ Quốc ViệtMĩ thuật9A291111
52Vũ Quốc ViệtMĩ thuật9B301111
53Phạm Thị HiềnNgoại ngữ6A302321
54Hoàng Thu HằngNgoại ngữ6B302321
55Hoàng Thu HằngNgoại ngữ7A292321
56Hoàng Thu HằngNgoại ngữ7B282321
57Phạm Thị HiềnNgoại ngữ8A272221
58Phạm Thị HiềnNgoại ngữ8B282221
59Phạm Thị HiềnNgoại ngữ9A281221
60Phạm Thị HiềnNgoại ngữ9B291221
61Hoàng Thị NhâmNgữ văn6A302351
62Hoàng Thị NhâmNgữ văn6B302351
63Nguyễn Thị Minh ThưNgữ văn7A292351
64Nguyễn Thị Minh ThưNgữ văn7B282351
65Vũ Thị PhượngNgữ văn8A272451
66Vũ Thị PhượngNgữ văn8B282451
67Vũ Thị HiềnNgữ văn9A282461
68Vũ Thị HiềnNgữ văn9B292461
69Trịnh Thị DịuSinh học6A301311
70Trịnh Thị DịuSinh học6B301311
71Trịnh Thị DịuSinh học7A291311
72Trịnh Thị DịuSinh học7B281311
73Vũ Trọng GiangSinh học8A271311
74Vũ Trọng GiangSinh học8B281311
75Vũ Trọng GiangSinh học9A281311
76Vũ Trọng GiangSinh học9B291311
77Vũ Thị Phương ThoaThể dục6A301231
78Vũ Thị Phương ThoaThể dục6B301231
79Vũ Thị Phương ThoaThể dục7A291231
80Vũ Thị Phương ThoaThể dục7B281231
81Vũ Thị Phương ThoaThể dục8A271231
82Vũ Thị Phương ThoaThể dục8B281231
83Vũ Thị Phương ThoaThể dục9A281231
84Vũ Thị Phương ThoaThể dục9B291231
85Nguyễn Thị ThuyếtToán6A302331
86Nguyễn Thị ThuyếtToán6B302331
87Phạm Văn ĐạiToán7A292331
88Nguyễn Thị Hồng HảoToán7B282331
89Đỗ Thị Thuý QuyênToán8A272331
90Phạm Văn ĐạiToán8B282331
91Đỗ Thị Thuý QuyênToán9A282331
92Đỗ Thị Thuý QuyênToán9B292331
93Phạm Văn ĐạiVật lí6A301121
94Phạm Văn ĐạiVật lí6B301121
95Phạm Văn ĐạiVật lí7A291121
96Phạm Văn ĐạiVật lí7B281121
97Nguyễn Thị Hồng HảoVật lí8A271121
98Nguyễn Thị Hồng HảoVật lí8B281121
99Nguyễn Thị Hồng HảoVật lí9A281221
100Nguyễn Thị Hồng HảoVật lí9B291221