PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 07/07/2021 [HyperLink19]
2 Kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian HS tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19 của trường TH&THCS Bình Minh. 17/02/2021 [HyperLink19]
3 Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021 của trường TH&THCS Bình Minh 13/07/2020 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021 của trường TH&THCS Bình Minh 13/07/2020 [HyperLink19]
5 Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Bộ Y tế về danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. 09/03/2020 [HyperLink19]
6 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 04/03/2020 [HyperLink19]
7 Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục của Bộ Y tế. 04/03/2020 [HyperLink19]
8 Thông báo xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 của UBND huyện Bình Giang. 29/10/2019 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 13/05/2019 [HyperLink19]
10 Lịch kiểm tra học kì II khối 6,7,8 07/05/2019 [HyperLink19]
11 Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2018 - 2019 07/05/2019 [HyperLink19]
12 Thời khóa biểu thực hiện từ 29 tháng 4 năm 2019 26/04/2019 [HyperLink19]
13 Lịch kiểm tra học kì II năm học 2018 - 2019 13/04/2019 [HyperLink19]
14 Phân công coi kiểm tra giữa học kỳ II 29/03/2019 [HyperLink19]
15 Thông báo môn thi tuyển sinh vào THPT năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hải Dương 27/03/2019 [HyperLink19]
16 Phân công coi kiểm tra đầu học kì II năm học 2018 - 2019 25/02/2019 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 08/01/2019 [HyperLink19]
18 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 26/12/2018 [HyperLink19]
19 Phân công coi kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019 22/12/2018 [HyperLink19]
20 Lịch kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019 22/12/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...