PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Phân công coi kiểm tra giữa học kỳ I 14/11/2018 [HyperLink19]
2 Lịch hội giảng đợt I thực hiện từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 13/10/2018 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu thực hiện từ 01 tháng 10 năm 2018 28/09/2018 [HyperLink19]
4 Phân công coi, chấm kiểm tra chất lượng đầu năm. Năm học 2018 - 2019 16/09/2018 [HyperLink19]
5 Phân công coi tra học kỳ II năm học 2017 - 2018 23/04/2018 [HyperLink19]
6 Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2017 - 2018 23/04/2018 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2018 29/12/2017 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu thực hiện từ 25 tháng 12 năm 2017 đến 30 tháng 12 năm 2017 18/12/2017 [HyperLink19]
9 Thời khóa biểu thực hiện từ 18/12 đến 23 tháng 12 năm 2017 13/12/2017 [HyperLink19]
10 Phân công coi kiểm tra học kỳ I năm học 2017 - 2018 13/12/2017 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu thực hiện từ 18 tháng 9 năm 2017 15/09/2017 [HyperLink19]
12 Phân phối chương trình năm học 2017 - 2018 09/09/2017 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu thực hiện từ 21 tháng 8 năm 2017 17/08/2017 [HyperLink19]
14 Phân công coi kiểm tra học kỳ II năm học 2016 - 2017 24/04/2017 [HyperLink19]
15 Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2016 - 2017 24/04/2017 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu thực hiện từ 03/01/2017 11/01/2017 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu thực hiện từ 26 tháng 12 năm 2016 21/12/2016 [HyperLink19]
18 THời khóa biểu thực hiện từ 20 tháng 12 năm 2016 21/12/2016 [HyperLink19]
19 Phân công coi kiểm tra học kỳ I năm học 2016 - 2017 16/12/2016 [HyperLink19]
20 Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 16/12/2016 [HyperLink19]
    
12345678910...