PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Bộ Y tế về danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. 09/03/2020 [HyperLink19]
2 100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 04/03/2020 [HyperLink19]
3 Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục của Bộ Y tế. 04/03/2020 [HyperLink19]
4 Thông báo xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 của UBND huyện Bình Giang. 29/10/2019 [HyperLink19]
5 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 13/05/2019 [HyperLink19]
6 Lịch kiểm tra học kì II khối 6,7,8 07/05/2019 [HyperLink19]
7 Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2018 - 2019 07/05/2019 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu thực hiện từ 29 tháng 4 năm 2019 26/04/2019 [HyperLink19]
9 Lịch kiểm tra học kì II năm học 2018 - 2019 13/04/2019 [HyperLink19]
10 Phân công coi kiểm tra giữa học kỳ II 29/03/2019 [HyperLink19]
11 Thông báo môn thi tuyển sinh vào THPT năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hải Dương 27/03/2019 [HyperLink19]
12 Phân công coi kiểm tra đầu học kì II năm học 2018 - 2019 25/02/2019 [HyperLink19]
13 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07 tháng 01 năm 2019 08/01/2019 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 26/12/2018 [HyperLink19]
15 Phân công coi kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019 22/12/2018 [HyperLink19]
16 Lịch kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019 22/12/2018 [HyperLink19]
17 Phân công coi kiểm tra giữa học kỳ I 14/11/2018 [HyperLink19]
18 Lịch hội giảng đợt I thực hiện từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 13/10/2018 [HyperLink19]
19 Thời khóa biểu thực hiện từ 01 tháng 10 năm 2018 28/09/2018 [HyperLink19]
20 Phân công coi, chấm kiểm tra chất lượng đầu năm. Năm học 2018 - 2019 16/09/2018 [HyperLink19]
    
12345678910...