PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề + HDC môn Ngữ văn KSCL giữa HKII lớp 9_ năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
2 Đề + HDC môn Hình học KSCL giữa HKII lớp 9_ năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
3 Đề + HDC môn Đại số KSCL giữa HKII lớp 9_ năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
4 Đề + HDC môn Tiếng Anh KSCL giữa HKII năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
5 Đề + HDC môn Tiếng Anh KSCL giữa HKI năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
6 Đề + HDC môn Ngữ văn KSCL giữa HKI năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
7 Đề + HDC môn Toán KSCL giữa HKI năm 2015-2016 Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
8 Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh (14-15) Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
9 Đề + Đáp án tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn (14-15) Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
10 Đề + Đáp án tuyển sinh lớp 10 môn Toán (14-15) Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
11 Đáp án tuyển sinh lớp 10 môn Anh (14-15) Nguyễn Xuân Thành [HyperLink19]
12 Đề + HDC khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 9 (2013-2014) Vũ Quốc Việt [HyperLink19]
13 Đề + HDC khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 8 (2013-2014) Vũ Quốc Việt [HyperLink19]
14 Đề + HDC khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 (2013-2014) Vũ Quốc Việt [HyperLink19]
15 Đề + HDC khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6 (2013-2014) Vũ Quốc Việt [HyperLink19]
16 Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
17 Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012 Giáo Viên [HyperLink19]