PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GKCD-00057 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00056 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00055 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00054 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00053 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00052 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00051 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00050 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00049 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00048 Giáo dục văn hóa khi tham gia giao thông dành cho học sinhLÊ THỊ KIM DUNGGiáo dục công dân Trong kho
TKGD-00115 Một thời bụi phấn - Tập IIINGUYỄN ĐỨC GIASách tham khảo giáo dục Trong kho
TKGD-00114 Thơ Nhà giáoNGUYỄN THU HÀSách tham khảo giáo dục Trong kho
TKGD-00113 Thơ Nhà giáoNGUYỄN THU HÀSách tham khảo giáo dục Trong kho
GKNN-00044 Tiếng Anh 9Nguyễn Văn LợiTiếng Anh Trong kho
GKNN-00043 Tiếng Anh 8Nguyễn Văn LợiTiếng Anh Trong kho
12345678910...