PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00197 Hướng dẫn sử dụng cấu hình thiết bị và tài khoản dành cho giáo viênViettel business solutionsSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00196 Hướng dẫn sử dụng cấu hình thiết bị và tài khoản dành cho giáo viênViettel business solutionsSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00195 Hướng dẫn sử dụng cấu hình thiết bị và tài khoản dành cho giáo viênViettel business solutionsSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00194 Hướng dẫn sử dụng cấu hình thiết bị và tài khoản dành cho giáo viênViettel business solutionsSách nghiệp vụ Trong kho
NVTN-00003 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Sách giáo viênLƯU THU THỦYHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Sách nghiệp vụ Trong kho
NVTN-00002 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Sách giáo viênLƯU THU THỦYHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Sách nghiệp vụ Trong kho
NVTN-00001 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 - Sách giáo viênLƯU THU THỦYHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp - Sách nghiệp vụ Đang mượn
NVKH-00003 Khoa học tự nhiên 6 - Sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGKhoa học tự nhiên - Sách nghiệp vụ Đang mượn
NVKH-00002 Khoa học tự nhiên 6 - Sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGKhoa học tự nhiên - Sách nghiệp vụ Đang mượn
NVKH-00001 Khoa học tự nhiên 6 - Sách giáo viênVŨ VĂN HÙNGKhoa học tự nhiên - Sách nghiệp vụ Đang mượn
SNVA-00062 Tiếng Anh 6 – Discovery – Teacher’s bookTRẦN THỊ LAN ANHTiếng Anh - Sách nghiệp vụ Trong kho
SNVA-00061 Tiếng Anh 6 – Discovery – Teacher’s bookTRẦN THỊ LAN ANHTiếng Anh - Sách nghiệp vụ Đang mượn
SNVA-00060 Tiếng Anh 6 – Discovery – Teacher’s bookTRẦN THỊ LAN ANHTiếng Anh - Sách nghiệp vụ Đang mượn
GKNN-00050 Tiếng Anh 6 – Discovery – Work bookTRẦN THỊ LAN ANHTiếng Anh Đang mượn
GKNN-00049 Tiếng Anh 6 – Discovery – Work bookTRẦN THỊ LAN ANHTiếng Anh Trong kho
12345678910...