PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 1 2 13000
2 Tin học THCS quyển 2 2 28600
3 Thế giới trong ta 4 72000
4 Bài tập tiếng Anh 8 35000
5 Bài tập hoá học 9 51300
6 Bài tập vật lí 16 33700
7 Bài tập ngữ văn tập 1 17 74000
8 Bài tập toán tập 2 19 107100
9 Bài tập toán tập 1 19 122800
10 Hóa học 21 173800
11 Bài tập ngữ văn tập 2 23 97000
12 Sách tham khảo công nghệ 32 288000
13 Sách pháp luật 35 1481000
14 Hóa học - sách nghiệp vụ 36 800900
15 Giáo dục công dân 37 101100
16 Sinh học 38 443400
17 Vật lí - sách nghiệp vụ 39 440100
18 Tiếng Anh 40 410900
19 Ngữ văn tập 2 41 275000
20 Lịch sử sách nghiệp vụ 43 564500
21 Mỹ thuật và âm nhạc 43 383600
22 Lịch sử 44 311000
23 Vật lí 45 250900
24 Ngữ văn tập 1 45 338600
25 Toán tập 1 45 244700
26 Địa lí 47 414100
27 Toán tập 2 49 233800
28 Địa lí - sách nghiệp vụ 52 594100
29 Sách Hồ Chí Minh 53 2268000
30 Tiếng Anh - Sách nghiệp vụ 59 574100
31 Văn học và tuổi trẻ 61 774000
32 giáo dục công dân- sách nghiệp vụ 63 507700
33 Sinh học - sách nghiệp vụ 64 2096500
34 Công nghệ 72 517400
35 Sách tham khảo địa 83 1753800
36 Sách tham khảo giáo dục 85 2681400
37 Tạp chí thiết bị giáo dục 86 1730000
38 Dạy và học ngày nay 91 1818600
39 Tạp chí khoa học giáo dục 95 2108000
40 Sách đạo đức 95 2962600
41 Toán - sách nghiệp vụ 99 1349000
42 Toán học tuổi trẻ 102 1084000
43 Sách tham khảo hoá 115 2140800
44 Vật lí tuổi trẻ 117 1290900
45 Cnghệ,mĩ T,a nhac-sách nghiệp vụ 128 761900
46 Thế giới mới 133 1797800
47 Ngữ văn - sách nghiệp vụ 142 2199800
48 Tạp chí giáo dục 150 3095400
49 Sách tham khảo sinh 155 3724300
50 Sách tham khảo lịch sử 179 3118300
51 Sách tham khảo tiếng Anh 183 3560800
52 Sách nghiệp vụ 184 5087700
53 Sách tham khảo lí 218 4520000
54 Toán tuổi thơ 402 4097000
55 Sách tham khảo toán 452 11830000
56 Sách tham khảo văn 552 14923500
 
TỔNG
5069
92757300