PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Trung Dũng
   Sinh ngày: 29/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Nhuận Đông - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK học sinh giỏi huyện môn Hóa học
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thị Hồng Gấm
   Sinh ngày: 07/04/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mĩ Trạch - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK học sinh giỏi huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thị Thu Phương
   Sinh ngày: 08/01/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Quang Tiền - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK học sinh giỏi huyện môn Toán
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thị Quỳnh Trang
   Sinh ngày: 16/09/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Nhuận Tây - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK học sinh giỏi huyện môn Địa lí
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Ngọc Anh
   Sinh ngày: 22/04/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mĩ Trạch - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì kỳ thi HSG huyện môn Ngữ văn
   Năm học: 2016 - 2017
   Mai Bích Lan
   Sinh ngày: 03/04/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Mĩ Trạch - Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba kỳ thi HSG huyện môn Địa lí
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Hoàng Nhật Lệ
   Sinh ngày: 08/06/1998  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Mĩ Trạch- Bình Minh- Bình Giang- Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi
   Năm học: 2012 - 2013