PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I, năm 2020 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
2 Biểu công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
3 Biểu công khai quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
4 Biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
5 Biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV, năm 2019 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
6 Biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III, năm 2019 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
7 Quy tắc ứng xử trong trường TH&THCS Bình Minh Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
8 Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT đầu năm học 2019 - 2020 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
9 Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT đầu năm học 2019 - 2020 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]
10 Biểu đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II, 6 tháng đầu năm 2019 Phạm Hồng Tiến [HyperLink19]