PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:17:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:13:24 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai12:13:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Khách vãng lai12:12:46 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai12:12:30 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai11:52:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai11:42:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
8Khách vãng lai11:40:45 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
9Khách vãng lai11:40:00 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai11:36:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
11Khách vãng lai11:13:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
12Khách vãng lai11:09:14 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai11:03:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai10:55:04 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai10:54:06 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
16Khách vãng lai10:53:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai10:31:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
18Khách vãng lai10:30:26 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
19Khách vãng lai10:27:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai10:05:28 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10458
21Khách vãng lai10:03:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai09:55:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6684
23Khách vãng lai09:45:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
24Khách vãng lai09:40:12 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai09:34:49 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
26Khách vãng lai09:34:44 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai09:13:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai09:10:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai08:43:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
30Khách vãng lai08:42:34 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai08:31:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai08:12:52 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
33Khách vãng lai08:12:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
34Khách vãng lai07:43:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
35Khách vãng lai07:29:12 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
36Khách vãng lai07:29:10 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai07:28:09 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
38Khách vãng lai07:25:08 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai07:22:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00550
40Khách vãng lai07:19:57 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
41Khách vãng lai07:15:32 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai07:13:42 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
43Khách vãng lai06:57:15 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
44Khách vãng lai06:57:07 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai06:57:02 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai06:33:20 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai06:27:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
48Khách vãng lai06:26:37 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
49Khách vãng lai06:04:18 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
50Khách vãng lai05:20:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai05:16:50 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai05:10:31 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
53Khách vãng lai05:00:16 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00183
54Khách vãng lai04:53:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/video.aspx
55Khách vãng lai04:36:43 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Khách vãng lai04:36:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai04:31:19 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai04:03:31 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
59Khách vãng lai04:03:23 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
60Khách vãng lai03:44:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8730
61Khách vãng lai03:34:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10645
62Khách vãng lai03:26:54 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai03:25:48 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11050
64Khách vãng lai03:10:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
65Khách vãng lai03:08:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai02:45:33 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai02:37:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai02:33:47 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai02:29:22 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
70Khách vãng lai02:26:01 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
71Khách vãng lai02:17:40 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10457
72Khách vãng lai02:04:17 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
73Khách vãng lai01:55:25 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai00:48:35 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
75Khách vãng lai00:25:08 http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
26 9 2018