PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TH&THCS BÌNH MINH
Video hướng dẫn Đăng nhập

                    SỐ BÁO DANH CỦA HỌC SINH DỰ THI ONLINE
 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

SBD

1

Vũ Xuân Hoàng Anh

23/08/2008

6A

6860

2

Nguyễn Phương Anh

09/12/2007

6A

6864

3

Nguyễn Công Chính

12/12/2008

6A

6880

4

Vũ Đức Nhật Cường

12/02/2008

6A

6884

5

Trương Tiến Cường

27/06/2008

6A

6888

6

Vũ Trí Khương Duy

18/09/2008

6A

6892

7

Trịnh Ngọc Duy

07/04/2008

6A

6896

8

Vũ Đức Đăng

29/12/2008

6A

6900

9

Nguyễn Hải Đăng

12/12/2008

6A

6904

10

Vũ Đình Đức

08/07/2008

6A

6924

11

Trần Thị Thu Hà

14/12/2008

6A

6932

12

Hoàng Đình Hải

12/03/2008

6A

6936

13

Vũ Xuân Hiền

08/10/2008

6A

6948

14

Vũ Đức Hòa

03/02/2008

6A

6956

15

Vũ Đình Huân

25/01/2007

6A

6960

16

Trần Thị Khánh Huyền

14/12/2008

6A

6968

17

Nguyễn Thị Huyền

14/12/2008

6A

6972

18

Đàm Thị Mai Hương

04/11/2008

6A

6980

19

Trần Thị Mai Hương

16/08/2008

6A

6984

20

Bùi Anh Khoa

26/12/2008

6A

6988

21

Nguyễn Thị Sao Mai

12/12/2008

6A

7012

22

Vũ Thị Trà My

26/06/2008

6A

7020

23

Hoàng Cao Nam

15/09/2008

6A

7024

24

Chu Tấn Phát

08/09/2008

6A

7036

25

Lê Huy Phương

20/12/2008

6A

7044

26

Trần Văn Thắng

04/02/2008

6A

7068

27

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

18/06/2008

6A

7075

28

Đinh Quang Tùng

02/06/2008

6A

7078

29

Vũ Tố Uyên

23/01/2008

6A

7081

30

Lương Thị Hải Yến

11/11/2008

6A

7083

31

Nguyễn Thị Châm Anh

02/11/2008

6B

6853

32

Vũ Nguyễn Hải Anh

11/01/2008

6B

6857

33

Nguyễn Thị Thúy Anh

10/07/2008

6B

6870

34

Vũ Đức Chiến

08/07/2008

6B

6877

35

Trịnh Ngọc Đăng

14/06/2008

6B

6911

36

Nguyễn Văn Đoàn

10/11/2008

6B

6913

37

Lê Anh Đức

25/12/2008

6B

6919

38

Vũ Duy Đức

11/07/2008

6B

6921

39

Nguyễn Long Giang

06/01/2008

6B

6930

40

Nguyễn Đức Nam Hải

12/02/2008

6B

6943

41

Nguyễn Công Hậu

14/06/2008

6B

6945

42

Vũ Minh Hiếu

18/10/2007

6B

6953

43

Đỗ Quốc Huy

04/11/2008

6B

6966

44

Vũ Thị Huyền

09/08/2008

6B

6977

45

Vũ Xuân Đăng Khôi

28/02/2008

6B

6994

46

Vũ Đình Khôi

04/11/2008

6B

6997

47

Trần Ngọc Kiên

25/08/2008

6B

7002

48

Vũ Hồng Lắm

02/09/2007

6B

7005

49

Nguyễn Phương Linh

22/07/2008

6B

7009

50

Nguyễn Hữu Minh

16/10/2008

6B

7018

51

Nguyễn Công Nam

22/11/2008

6B

7028

52

Vũ Bảo Ngọc

23/02/2008

6B

7034

53

Phạm Tài Phong

10/02/2008

6B

7042

54

Nguyễn Thị Phương

19/11/2008

6B

7051

55

Phạm Thị Phương

07/02/2008

6B

7053

56

Vũ Thế Quân

25/12/2008

6B

7057

57

Vũ Thị Quỳnh

20/05/2008

6B

7062

58

Trần Phương Thảo

05/04/2008

6B

7066

59

Hồ Vũ Thủy Tiên

09/07/2008

6B

7073

60

Vũ Thị Hoàng Yến

07/02/2008

6B

7084

61

Vũ Ngọc Anh

21/10/2007

7A

6861

62

Vũ Quốc Anh

05/11/2006

7A

6868

63

Vũ Quỳnh Anh

18/10/2007

7A

6873

64

Hoàng Vũ Tú Anh

04/09/2007

7A

6881

65

Đinh Tuấn Anh

16/07/2007

7A

6885

66

Đàm Thị Lệ Chi

06/05/2007

7A

6893

67

Vũ Xuân Dương

10/07/2007

7A

6908

68

Trần Đức Đạt

03/09/2007

7A

6912

69

Trần Văn Điền

18/06/2006

7A

6916

70

Phạm Hoàng Giang

06/07/2007

7A

6925

71

Bùi Thị Hải Hà

28/08/2007

7A

6928

72

Trần Văn Hiếu

24/06/2007

7A

6940

73

Vũ Duy Hoàng

31/01/2007

7A

6949

74

Phạm Thị Kim Khánh

18/06/2007

7A

6957

75

Khổng Bình Minh

13/05/2007

7A

6981

76

Vũ Kim Ngân

11/05/2007

7A

6992

77

Lê Thị Quỳnh Ngân

26/05/2007

7A

7000

78

Vũ Thị Minh Nguyệt

19/09/2007

7A

7004

79

Nguyễn Thị Yến Nhi

24/01/2007

7A

7008

80

Vũ Thị Yến Nhi

10/12/2007

7A

7013

81

Đinh Hoàng Phúc

13/09/2007

7A

7016

82

Vũ Thị Phương Thảo

05/05/2007

7A

7032

83

Nhữ Văn Thắng

01/04/2007

7A

7037

84

Nguyễn Anh Thu

17/07/2007

7A

7040

85

Hồ Ngọc Thùy

14/03/2007

7A

7045

86

Lê Thị Ngọc Thương

13/08/2007

7A

7048

87

Lê Việt Trung

29/10/2007

7A

7064

88

Nguyễn Thành Tuân

28/01/2006

7A

7072

89

Vũ Đình Vĩnh

17/04/2006

7A

7079

90

Nguyễn Hoài Anh

30/04/2007

7B

6858

91

Trần Thị Phương Anh

27/01/2007

7B

6867

92

Trần Trường Anh

21/07/2007

7B

6878

93

Vũ Thị Hà Châu

22/01/2007

7B

6891

94

Phạm Nữ Linh Chi

04/04/2007

7B

6898

95

Phạm Thị Nguyệt Chinh

29/11/2007

7B

6903

96

Vũ Huy Duy

21/09/2007

7B

6906

97

Vũ Đình Đức

13/11/2007

7B

6922

98

Vũ Ngọc Hà

24/12/2007

7B

6934

99

Hồ Trung Hải

16/02/2007

7B

6938

100

Vũ Xuân Hòa

05/04/2007

7B

6946

101

Trần Thị Hường

14/12/2007

7B

6954

102

Nguyễn Đức Tuấn Kiệt

31/03/2007

7B

6962

103

Phùng Thị Lan

01/09/2007

7B

6967

104

Đỗ Thị Loan

04/07/2007

7B

6971

105

Trần Văn  Long

07/04/2007

7B

6973

106

Trần Thị Ly

16/11/2007

7B

6978

107

Nguyễn Hồng Minh

14/04/2007

7B

6985

108

Đinh Thị Nga

18/05/2006

7B

6990

109

Vũ Thị Kim Ngân

30/11/2007

7B

6998

110

Vũ Ngọc Phúc

08/07/2007

7B

7021

111

Vũ Minh Phương

28/11/2007

7B

7025

112

Vũ Đức Tài

08/06/2006

7B

7029

113

Nguyễn Diệu Trang

26/04/2007

7B

7054

114

Vũ Thị Hà Trang

11/09/2007

7B

7058

115

Lê Thị Kiều Trang

29/01/2007

7B

7063

116

Nguyễn Văn Tú

24/10/2007

7B

7070

117

Nông Quốc Vinh

29/05/2007

7B

7076

118

Vũ Đình Vĩnh

17/04/2006

7A

7079

119

Vũ Thị Minh Anh

27/03/2006

8A

6862

120

Hoàng Thị Ngọc Anh

28/05/2006

8A

6865

121

Đào Thị Vân Anh

10/10/2006

8A

6874

122

Dương Ngọc Diệp

23/03/2006

8A

6876

123

Lê Văn Duy

11/02/2006

8A

6882

124

Nhữ Vũ Duy

06/03/2006

8A

6886

125

Đàm Thị Duyên

11/05/2006

8A

6889

126

Trần Văn Đại

22/12/2006

8A

6897

127

Hoàng Minh Đạt

16/08/2006

8A

6901

128

Trịnh Tiến Đạt

24/01/2006

8A

6909

129

Hoàng Hương Giang

22/08/2006

8A

6917

130

Vũ Thu Hằng

03/08/2006

8A

6926

131

Vũ Duy Hoàng

06/02/2006

8A

6937

132

Nguyễn Lê Hồng

27/07/2006

8A

6941

133

Vũ Thị Hợp

09/07/2005

8A

6944

134

Vũ Đình Hưởng

30/05/2006

8A

6952

135

Lương Triệu Linh

05/08/2006

8A

6961

136

Hoàng Nguyễn Cao Long

05/11/2006

8A

6964

137

Hồ Thành Long

12/10/2006

8A

6969

138

Lê Văn Long

09/01/2005

8A

6976

139

Vũ Thị Mến

23/05/2006

8A

6989

140

Dương Đại Nghĩa

08/09/2006

8A

7001

141

Vũ Thị Phương

26/09/2006

8A

7017

142

Vũ Thị Thơ

09/06/2006

8A

7041

143

Vũ Thị Minh Trang

14/12/2006

8A

7049

144

Lê Thanh Tùng

19/07/2006

8A

7060

145

Hoàng Văn Việt

19/02/2006

8A

7069

146

Vũ Đức Anh

05/05/2006

8B

6855

147

Vũ Đức Anh

23/03/2006

8B

6859

148

Nguyễn Phương Anh

17/12/2006

8B

6871

149

Vũ Thị Thùy Dương

30/06/2006

8B

6894

150

Tạ Vũ Thành Đạt

24/10/2006

8B

6907

151

Vũ Ngọc Đức

26/12/2006

8B

6914

152

Nguyễn Quang Hải

25/01/2006

8B

6923

153

Vũ Đình Hiếu

01/07/2005

8B

6931

154

Vũ Đình Hiếu

03/07/2005

8B

6935

155

Lê Thị Thu Huyền

19/12/2006

8B

6950

156

Đỗ Thị Linh

03/07/2005

8B

6958

157

Nhữ Thành Long

15/09/2006

8B

6974

158

Nguyễn Văn Xuân Lộc

15/10/2006

8B

6982

159

Vũ Thị Tuyết Mai

31/01/2006

8B

6986

160

Vũ Đức Minh

11/11/2006

8B

6995

161

Vũ Nhật Minh

03/08/2006

8B

6999

162

Vũ Đức Nguyên

01/11/2006

8B

7006

163

Vũ Thị Yến Nhi

04/12/2006

8B

7010

164

Vũ Thị Oanh

15/07/2006

8B

7015

165

Chu Vinh Quang

12/12/2006

8B

7022

166

Lưu Thị Hương Quỳnh

17/08/2005

8B

7026

167

Vũ Đức Tâm

04/03/2006

8B

7030

168

Mai Thị Thanh Tâm

06/03/2006

8B

7035

169

Vũ Việt Thắng

12/10/2006

8B

7039

170

Vũ Thị Huyền Trang

27/10/2006

8B

7046

171

Lê Phạm Quỳnh Trang

07/10/2006

8B

7055

172

Vũ Ngọc Tú

02/11/2006

8B

7059

173

Nguyễn Yến Vi

13/10/2006

8B

7067

174

Vũ Đức An

21/09/2004

9A

6852

175

Nguyễn Đức Hoài Anh

14/12/2005

9A

6856

176

Vũ Ngọc Anh

08/11/2005

9A

6863

177

Vũ Thị Phương Anh

08/12/2005

9A

6866

178

Trần Tuấn Anh

28/05/2005

9A

6869

179

Nguyễn Thị Vân Anh

25/12/2005

9A

6875

180

Lương Thị Mai Chi

13/01/2005

9A

6887

181

Vũ Đức Chiến

15/08/2005

9A

6890

182

Nguyễn Thị Ánh Dương

09/10/2005

9A

6902

183

Nguyễn Thị Đào

28/11/2005

9A

6905

184

Vũ Bá Đạt

13/05/2005

9A

6910

185

Nguyễn Văn Đức

02/03/2005

9A

6918

186

Nguyễn Thị Hương Giang

02/12/2004

9A

6920

187

Trần Thanh Hiền

20/01/2005

9A

6929

188

Vũ Thu Hiền

08/11/2005

9A

6933

189

Trần Minh Hoằng

11/12/2005

9A

6942

190

Đinh Thị Lan

02/11/2005

9A

6965

191

Đàm Thị Ngọc Ly

27/09/2005

9A

6993

192

Vũ Tuyết Ly

26/07/2005

9A

6996

193

Vũ Lan Nhi

28/11/2005

9A

7014

194

Vũ Thị Thu Phương

29/01/2005

9A

7033

195

Vũ Minh Quyền

12/02/2005

9A

7038

196

Vũ Tiến Thành

10/10/2005

9A

7050

197

Lại Thị Phương Thảo

07/06/2005

9A

7052

198

Trần Văn Thịnh

01/09/2005

9A

7056

199

Vũ Xuân Thông

14/12/2005

9A

7061

200

Nguyễn Thị Kim Thư

19/10/2005

9A

7065

201

Vũ Công Văn

25/08/2005

9A

7080

202

Đinh Thanh Bình

12/01/2005

9B

6879

203

Trần Thị Thanh Bình

06/11/2005

9B

6883

204

Lê Văn Công

19/04/2005

9B

6895

205

Vũ Việt Cường

24/12/2005

9B

6899

206

Phùng Vũ Hải Đăng

01/10/2005

9B

6915

207

Nguyễn Hoàng Giáp

03/02/2005

9B

6927

208

Nguyễn Việt Hoàng

01/10/2005

9B

6939

209

Vũ Việt Hùng

21/08/2005

9B

6947

210

Lê Quang Huy

29/11/2005

9B

6951

211

Nguyễn Thị Lan Hương

07/02/2005

9B

6955

212

Trần Thu Hương

02/02/2005

9B

6959

213

Hoàng Trung Kiên

25/11/2005

9B

6963

214

Nguyễn Thị Hồng Liên

08/04/2005

9B

6975

215

Vũ Thị Khánh Linh

01/06/2005

9B

6983

216

Vũ Khánh Linh

18/03/2005

9B

6979

217

Nguyễn Thị Lương

04/06/2005

9B

6987

218

Trần Thị Lương

18/01/2005

9B

6991

219

Lâm Tuyết Mai

08/08/2005

9B

7003

220

Bùi Hải Nam

20/09/2005

9B

7007

221

Vũ Đình Phương Nam

16/12/2005

9B

7011

222

Đặng Vũ Phương Nhi

24/12/2005

9B

7019

223

Vũ Thị Nhi

16/11/2005

9B

7023

224

Nguyễn Kiều Oanh

01/09/2005

9B

7027

225

Nguyễn Duy Phú

26/11/2005

9B

7031

226

Phạm Duy Tân

11/10/2005

9B

7047

227

Vũ Thị Thuỷ Tiên

07/12/2005

9B

7071

228

Nguyễn Thị Thùy Trang

11/08/2005

9B

7074

229

Nguyễn Công Triển

31/08/2005

9B

7077

230

Nguyễn Thị Bảo Yến

24/10/2005

9B

7082


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hướng dẫn cài và sử dụng phần mềm Zoom cho học sinh trên điện thoại để học trực tuyến. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 29 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Số báo danh của HS dự thi online các đề thi của Phòng GD&ĐT. (Từ 23/03/2020) ... Cập nhật lúc : 9 giờ 30 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch thi online các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đề của Phòng GD&ĐT (từ ngày 23/3) ... Cập nhật lúc : 19 giờ 56 phút - Ngày 23 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Một số bài giảng ôn thi vào THPT các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trên truyền hình. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 31 phút - Ngày 14 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Cập nhật các bài giảng lớp 9 trên truyền hình các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 2 phút - Ngày 14 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Khuyến cáo của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế về những việc học sinh cần làm hàng ngày khi ở nhà và khi đến trường để phòng tránh bệnh Covid-19. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 0 phút - Ngày 14 tháng 3 năm 2020
Xem chi tiết
Để hòa chung không khí thi đua dạy tốt và học tốt tại trường TH&THCS Bình Minh theo kế hoạch Ban Giám Hiệu đề ra: Cần nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn. Thông qua các kỳ thi học sinh giỏ ... Cập nhật lúc : 10 giờ 43 phút - Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Nhân dịp kỉ niệm 90 năm (03/02/1930 – 03/02/2020) thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thư viện trường TH&THCS Bình Minh xin trân trọng giới thiệu đến quý thầy giáo, cô giáo cùng các em học sin ... Cập nhật lúc : 8 giờ 26 phút - Ngày 3 tháng 2 năm 2020
Xem chi tiết
Chiều 28/12, Chi bộ Trường TH&THCS Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020; phương hướ ... Cập nhật lúc : 10 giờ 50 phút - Ngày 2 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
“Khi mùa thu bắt đầu hết, khi nắng vàng hanh dần mất vẻ rực rỡ trên các lá cây, ngọn gió heo may sẽ từng cơn nhẹ lướt trên cánh đồng ruộng, đem lại cho ta những cái rùng mình mới mẻ, như đã ... Cập nhật lúc : 8 giờ 9 phút - Ngày 2 tháng 1 năm 2020
Xem chi tiết
1234
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Bộ Y tế về danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.
100 câu hỏi - đáp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục.
Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020 về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục của Bộ Y tế.
Thông báo xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 của UBND huyện Bình Giang.
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2019
Lịch kiểm tra học kì II khối 6,7,8
Phân công coi kiểm tra học kì II năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ 29 tháng 4 năm 2019
Lịch kiểm tra học kì II năm học 2018 - 2019
Phân công coi kiểm tra giữa học kỳ II
Thông báo môn thi tuyển sinh vào THPT năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hải Dương
Phân công coi kiểm tra đầu học kì II năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 07 tháng 01 năm 2019
Thời khóa biểu thực hiện từ ngày 28 tháng 12 năm 2018
Phân công coi kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019
12345678910...